Priemyselná filtrácia

tomenu www_indfiltr.jpgPriemyselnou filtráciou kvapalín rozumieme proces oddeľovania tuhých častíc z kvapalinových roztokov na filtračných zariadeniach s pomocou textilnej prepážky.

Zariadením priemyselnej filtrácie môže byť kalolis, centrifúga, tlakový filter, pásový filter, bubnový filter a pod.

Textilná prepážka je výrobok, vyhotovený aj z niekoľkých druhov textílií v závislosti od typu filtračného zariadenia, vlastností kvapalinového roztoku a podmienok, za ktorých sa filtrácia uskutočňuje.