Protipovodňová ochrana

tomenu www_povoden.jpgOtázka povodní sa v posledných 10 rokoch stala jednou z často skloňovaných otázok. Súvisí to priamo s činnosťou človeka, presnejšie s takou činnosťou, ktorá ovplyvňuje podnebie. Veľmi ťažko sa predpovedajú a vyskytujú sa na miestach, kde to najmenej očakávame.

V súčasnosti sa prezentuje niekoľko riešení na ochranu pred povodňami. Každá má svoje pozitívne aj negatívne stránky, nie všetky sú mobilné a žiadna nie je univerzálna.

Naša spoločnosť sa podieľa na technickom riešení mobilného systému, založeného na švajčiarskom patente. Prezentujeme ho pod názvom Quick-Snake®. Je to priliehavý názov, najmä keď ho doplníme informáciou, že bariéru 10 m dlhú a 25 cm vysokú možno položiť už za 2 minúty. A to s minimálnou obsluhou a fyzickou námahou. Ako je to možné?

Quick-Snake® sú vlastne textilné hadice, ktoré sa plnia štrkopieskom s pomocou bežne dostupnej techniky – autodomiešavača.
www_qsnake2.jpgHadica po naplnení má hmotnosť asi 1000 kg a nahradí približne 30 vriec plnených pieskom. Oproti vreciam má však niekoľko neporovnateľných výhod. Snáď najzaujímavejšou je opakovateľné použitie, úspora použitého štrkopiesku, minimálna obsluha a minimálna fyzická námaha. Ich položenie nevyžaduje žiadnu stavebnú pripravenosť a sú odolné nielen voči účinkom prírodného živlu, ale aj proti prípadnému vandalizmu. Odstránenie bariéry je rovnako jednoduché, naviac štrkopiesok možno vrátiť späť a textilné hadice znovu použiť.

Najlepšiu predstavu Vám poskytnú krátke videosekvencie. Na jednej je ukážka položenia jednej hadice, na druhej je jej vyprázdnenie. Obe videoukážky zachycujú reálny časový úsek. Ukážky  demonštrovali príslušníci hasičského zboru po krátkom zaškolení.


Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, napíšte nám. Pošleme Vám  DVD video s ukážkou položenia a vyprázdnenia niekoľkých hadíc a prezent
ačný materiál s podrobnými informáciami.